Om teatret

Holberg Teatret udspringer af den teatertradition, der opstod i 15-1600-tallets Italien og siden udviklet gennem mesterlære.

En kunstform, som fik betegnelsen Commedia dell’Arte. Komiske improvisations- og maskekomedier med lystige optrin. Faste grovkornede rolletyper, folkelige løjer,  groteske masker, absurde klovnerier, dans, mime, musik og spil på publikum.

Under et ophold i Rom nytåret 1716/17 mødte Ludvig Holberg på sin store europæiske fodrejse en Commedia dell’Arte-trup. Og blev så inspireret, at han fem år senere begyndte at skrive komedier. Som blev til 33 inden han døde i 1754.

Holberg-traditionen, Bournonvilles balletter, Pantomimeteatret i Tivoli og den danske revy, som sprang i luften Nytårsaften 1848 ved indgangen til Grundlovsåret 1849 står i dyb gæld til denne europæiske kulturarv..

Praksis

I ”Søjlesalen”, en naturperle i Akademihaven, som omkranses  af 25-30 m høje cypresser og nåletræer, opstilles hver midsommer en skueplads med samme grundplan som Shakespeares The Globe i London. Publikum får en totaloplevelse i samspil med naturens egne kulisser. Otte sæsoners godt samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi, venligsindede fonde og hårdt arbejde har grundlagt denne nationale scene for komedierne.

Et foreløbigt højdepunkt – i anledning af teatrets 10-års jubilæum i 2014 – var Jeppe på Bjerget med 23 medvirkende i en opsætning med titlen Jeppe på Karneval. Repertoiret gennem årene har været: Mascaraden, Erasmus, Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Den pantsatte Bonde-Dreng, Barselstuen og Hexerie eller Blind Allarm.

Baggrund

Teaterleder Niels Vandrefalk er oplært i traditionen fra 1700-tallet af Poul Reumert og John Price på Det kgl. Teaters skuespilskole i 1960-erne. I sprog, stil og budskab bearbejder og gendigter han teksterne i Holbergs ånd.

Alt sammen i respekt, fordi Holberg sikrede det danske sprogs overlevelse og efterlod sig en omfattende litterær og videnskabelig produktion. Hans formue på 300 millioner i nutidskroner, sikrede Sorø Akademis beståen i sidste halvdel af 1700-tallet.

Ensemblet består af erfarne og talentfulde håndplukkede fritidsaktører fra det meste af Sjælland. I en blanding af unge talenter og modne komedianter. Med garvede helprofessionelle i ryggen. Alle arbejder frivilligt og uden løn.

I en verden, der fremturer ufornuftigt, skal komedianterne optræde fornuftigt og bidrage til verdens balance ved at lave teater med Holberg i ryggen.

Mere om Holberg

– en platform for udforskning af Holberg og hans mange stiklinger. Med dokumentation, diskussioner af FØR og NU – og saftige historier om Holberg Teatrets meriter.

 

Spillepladsen i Akademihaven ved Sorø Sø

Medlemmer af bestyrelsen

Mogens Sckerl, formand, Sorø
Niels Borup, næstformand, Stenlille
Søren Hansen, personalerepræsentant, Gislinge
Hans Chr. Hovmand, Sorø
Niels Jannerup, Slagelse
Jim Gynthe-Jacobsen, Ringsted
Anne Kristine Raaholt, Ruds Vedby
Mogens Sørensen, Herfølge

Sekretær for bestyrelsen

Marie Olesen, Kalundborg

Faste medarbejdere

Teaterleder: Niels Vandrefalk, Kalundborg

Scenograf: Niels Fly, Holbæk

Produktionsleder: Marie Olesen, Kalundborg

Regissør: Jesper Thomsen, Sorø

Regnskab: Bibi Hovmand, Sorø

Art Director/hjemmeside: Helge Dyrvig, Ringsted

Kreativ grafik: Klaus Berg, Langebæk

Revision

Morten Schwensen, Baker Tilly Denmark

Godkendt Revisionspartnerselskab