Om teatret

Holberg Teatret udspringer af den teatertradition, der opstod i 15-1600-tallets Italien og siden udviklet gennem mesterlære. Bredt ud over hele Europa af omkringvandrende trupper.

En kunstform, som fik betegnelsen Commedia dell’Arte. Komiske improvisations- og maskekomedier med lystige, robuste optrin. Faste grovkornede rolletyper, folkelige løjer, små historier, satire, groteske masker, akrobatiske gags, tirader, absurde klovnerier, gadeteater, parader, dans, mime, musik og spil på publikum.

Under et ophold i Rom over nytåret 1716-1717 mødte Ludvig Holberg på sin store europæiske fodrejse en Commedia dell’Arte-trup. Og blev så inspireret, at han fem år senere begyndte at skrive komedier. Som blev til 33 inden han døde i 1754.

Den Holbergske komedietradition, Bournonvilles balletter, Pantomimeteatret i Tivoli og den danske revy, som sprang i luften Nytårsaften Grundlovsåret 1848, står i dyb gæld til denne europæiske kulturarv.

Praksis

I ”Søjlesalen”, en naturperle i Akademihaven, som omkranses af 25-30 m høje cypresser og nåletræer, opstiller vi hver midsommer en skueplads med samme grundplan som Shakespeares The Globe i London. Hvor et moderne publikum kan få en totaloplevelse i samspil med naturens egne kulisser. Syv sæsoners godt samarbejde med Stiftelsen Sorø Akademi, venligsindede fonde og hårdt arbejde har grundlagt denne nationale scene for komedierne.

Som det foreløbige højdepunkt - i anledning af teatrets 10-årsjubilæum i 2014 - kunne man se Jeppe på Bjerget med 23 medvirkende i en karnevalistisk opsætning med titlen Jeppe på Karneval. Som et led i det samlede repertoire gennem årene: Mascaraden, Erasmus, Den politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Den pantsatte Bonde-Dreng og Barselstuen.

Baggrund

Teaterleder Niels Vandrefalk er oplært i Holbergtraditionen fra 1700-tallet af Poul Reumert og John Price på Det kgl. Teaters skuespilskole i 1960-erne. I sprog, stil og budskab bearbejder han teksterne i Holbergs ånd.

Alt sammen i respekt, fordi han sikrede det danske sprogs overlevelse og efterlod sig en omfattende litterær og videnskabelig produktion. Samt en formue på 300 millioner i nutidskroner, som finansierede Sorø Akademis forsatte beståen i sidste halvdel af 1700-tallet.

Ensemblet på scenen består af erfarne og talentfulde håndplukkede fritidsaktører fra det meste af Sjælland. I en blanding af unge talenter og modne komedianter. Som har garvede helprofessionelle i ryggen. Én for alle og alle for én arbejder de frivilligt og uden løn.

I en verden, der fremturer med at agere ufornuftigt, kan man kun som komediant leve fornuftigt. Ved at skabe en scene, der sikrer samfundets mentale balance med Holberg i favnen.

Mere om Holberg

Er du ekstra nysgerrig, så klik:

– en platform for udforskning af Holberg og hans mange stiklinger. Med dokumentation, diskussioner af FØR … og … NU – og masser af saftige historier.

Redaktør Bjørn Andersen, Bagsværd

 

Spillepladsen i Akademihaven ved Sorø Sø

Medlemmer af bestyrelsen

Mogens Sckerl, formand, Sorø

Niels Borup, Stenlille

Hans Chr. Hovmand, Sorø

Niels Weiglin, Næstved

Sekretær for bestyrelsen

Marie Olesen, Kalundborg

Faste medarbejdere

Teaterleder: Niels Vandrefalk, Kalundborg

Instruktør: Niels Weiglin, Næstved

Scenograf: Niels Fly

Produktionsleder: Marie Olesen, Kalundborg

Regissør: Jesper Thomsen

Regnskab: Bibi Hovmand, Sorø

Art Director/hjemmeside: Helge Dyrvig/Peter Dyrvig

Kreativ grafik: Klaus Berg, Langebæk

Revision

Morten Schwensen, Baker Tilly Denmark, Godkendt Revisionspartnerselskab